Web'te & Site'de Ara :

Heute ist der

Almancam Sözlük

Aramak istediginiz kelimeyi yazınız:

www.almancam.com
Grammatik - Dil Bilgisi / Ön ekli fiiller - Verben mit Vorsilben (Präfix)


Bu dersimizde ön ekli filleri, ayrilabilen trennbare Verben ve ayrilamayan untrennbare Verben görecegiz.

[ Kelime Kutum ]

[ Ders Notlarım ]

....
 
..


Trinken-içmek, denken-düsünmek, sprechen-konusmak,' gehen - gitmek, kommen - gelmek, bringen - getirmek/götürmek gibi basit fiillerin yani sira birlestirmeyoluyla olusturulan çok sayida birlesik fiil vardir, bunlar ön ekli fiillerdir.


Ön eklerin çogu fiilden ayrilabilir:


Örnegin,  

an-kommen: Der Zug kommt um 12.30 Uhr in München an.

Varmak: Tren saat 12.30'da Münih'e variyor,


abholen: Wir holen euch mit dem Auto vom Bahnhof ab.

Gidip almak: Sizi arabayla istasyondan alacagiz.


Simdiki zamanda "Präsens" ve geçmis zamanda"Präteritum" ana cumlelerde fiilden ayri olarak cümlenin sonunda kullanilirlar..


Bazı ön ekler de fiile bağlı olarak kullanilabilirler:

 


be-kommen: Sie bekam vor drei Wochen ein Kind.

Almak (burada dogurmak anlaminda): Üç hafta önce bir çocugu oldu.

er-holen: Er erholt sich nur langsam von denStrapazen.

Rahatlamak/dinlenmek: O ancak yavas yavas dinlenebiliyor:


Buna göre ön ekli olan fiilleri ayrilabilen "trennbare Verben"ve ayrilamayan "untrennbare Verben" diye adlandirabiliriz. Ayrilabilir ve ayrilamayan en öneli fiiller asagidaki tabloda verilmistir:


Ayrilabilen "trennbareVerben" Ayrilamayan "untrennbare Verben"
Ab-

abfahren - hareket etmek.

abbeissen - ısırarak koparmak

Be-

beladen - yüklemek

bekleiden - giydirmek

An-

ankommen - gelmek, varmak

anbinden - bağlamak

Ent-

entladen - boşaltmak

entreissen - gaspetmek, kapmak

auf-

aufbauen - yapı oluşturmak,

aufessen - tamamını yemek

Er-

erfrieren - soğuktan donmak

erstellen - yapmak, imal etm.,

aus-

ausladen - tahliye etmek,

boşaltmak, bir daveti iptal etmek

ausreissen - sınır dışına çıkmak, kaçmak,ayrılmak

Miss-

missachten - riayet etm.,

hor görmek, ihmal etm.

Missverstehen - yanlış

anlamak

ein-

einladen - yüklemek, davet etm.

einschlafen - uykuya dalmak, uyuşmak, gevşemek

 

Ver-

verarbeiten - işlemek,

işleyerek imal etm.

Verglasen - birşeryi camlamak

 

her-

herkommen - beri gelmek,

herausbringen -  neşretmek, yayınlamak, imal etmek.

Zer-

zerbrechen - kırmak

zerlegen - parçalara ayırmak, parçalamak

hin-

hinlegen - biryere  koymak, yatırmak.bırakmak

hinaufgehen - yukarı çikmak, yükselmek

De-

dekodieren - şifreyi çözmek, deşifre etmek

dezentralisieren - desantralize etmek

Los-

losfahren - hareket etm., yola çıkmak

 

Re-

rekonstruieren - tekrar etmek yinelemek

resozialisieren - yeniden sosyalize etmek

mit-

mitmachen - katılmak, iştirak etm.

Mitnehmen -beraberinde götürmek

 

 
 
nach-

nachlaufen - birinin peşinden koşmak

 

 
 
vor-

vorlaufen - birinin önünde gitmek

Vormachen - birine birşey göstermek

 

 
 
weg-

wegnehmen - alıp götürmek, kaldırmak

 

 
 
zu-

zugreifen - el atmak, yemek almak, fırsatı ganimet bilmek

 
 

 

Özellikle durch-, über-, um-, unter- gibi bazi ön ekler hem ayrilabilen hem ayrilamayan fiil grubuna girer:


Durchsetzen: Er setzt immer seinen Kopf durch.

O her zaman kafa tutar.


Durchsuchen: Die Polizei durchsuchte das ganze Haus.

Polis evi baştan başa aradı.


...Kullanıcıların Yorumları