Web'te & Site'de Ara :

Heute ist der

Almancam Sözlük

Aramak istediginiz kelimeyi yazınız:

www.almancam.com
Zamanlar / Kuralsiz çekime tabi olan fiillerde Perfekt


Bu gruba giren fiillerin partizipi yani di li geçmis zaman Perfekt yapilirken fiillerin ekserisinin kökü tamamen degisir.

[ Kelime Kutum ]

[ Ders Notlarım ]

....
 
..

Fiilin kökünde olan bir değişime rağmen di’li geçmiş zamanda kullanılan ön takı ge- fiilin önüne getirilir. Kuralsız çekim grubuna giren fiillerdeki son ek takısı ise -en dir.


 

a) Fiilin mastar halinin kökü değiştirilmeden başına ge-ve sonuna -en takılır

kommen -gelmek

gekommen -geldi

 

fahren -gitmek

gefahren -gitti

 

geben -vermek

gegeben -verdi

 

Bu guruba giren fiillerin ikinci hali teşkil edilirken kök tamamen değişime uğrar.

kommen -kam -geliyordu

fahren -fuhr -geliyordu

geben -gab -veriyordu

 

b) Fiil ikinci ve üçüncü halde kök değişimine uğradığı gibi bilhassa di’li geçmiş hale getirilirken  fiile değişen sesli harfler hakim olur.

 helfen - half

 yardım etmek - yardım ediyordu

 

 helfen - geholfen

 yardım - yardım etti

 

 bitten - gebeten

 rica etmek - rica etti

 

c) Fiilin ikinci hali teşkil edildikten sonra bu hali hiç değiştirilmeden önüne ge- ve ardına -en eki takılır. Böylece adı geçen fiilin partizinin (di’li geçmiş zamanı) yapmış oluruz.

 lügen - log (2. hali)

 yalan söylemek - yalan söylüyordu

 

 gelogen-yalan söyledi (3.hali)

                       

 reiten  - ritt (2. hali)

 ata binmek - ata biniyordu

 

 geritten - ata bindi (3.hali)

...Kullanıcıların Yorumları