Web'te & Site'de Ara :

Heute ist der

Almancam Sözlük

Aramak istediginiz kelimeyi yazınız:

www.almancam.com
Grammatik - Dil Bilgisi / Hal Zarfları (Modaladverbien)


Almanca da Halzarfları diger bir deyisle Modaladverbien Nasıl, ne biçim, ne tarzda, sorularına cevap veriren kelimelerdir.

[ Kelime Kutum ]

[ Ders Notlarım ]

....
 
..

wie

- nasıl, gibi

auf welche Art

- hangi tarzda

auf welche Weise

- hangi biçimdeBu zarflar sırasıyla:anders  

- başka türlü

allerdings  

- şüphesiz

auch  

- dahi, de da

besonderes  

- fevkalâde, bilhassa, hele

etwas  

- takriben, biraz

auswendig  

- ezbere

genug  

- yeter

keinesfalls  

- hiç bir surettebeinahe  

– hemen hemen, neredeyse

derart  

- o şekilde

eben

- tam bilhassa

ebenfalls  

- bilmukabele, ayni şekilde

freilich  

- elbette (Bayern de kullanılır)

gar nicht

- asla

gern

- memnuniyetle, seve, sevenicht  

- değil

gleichfalls  

- aynı şekilde, sizede

gegebenenfalls

- aksi halde^

mindestens  

- hiç olmazsa, en aşağı

mehr  

- çok, daha çok

sogar

- hattasicherlich  

- şüphesiz

sehr  

- çok

nur  

- yalnız, sırf

so  

- böyle, böylece

schriftlich

- yazılı olarak

mündlich  

- sözlü olarakglücklicherweise  

- çok şükür, Allah’tan, iyi ki şanstan

massenweise  

- istediğin kadar, bol

möglichervveise  

- muhtemelen

dummerweise

- aptalca, aksine

teilweise  

- kısmen

sicherlich  

- muhakkakvergesslich  

- boş yere, unutkan

umsonst  

- bedava, boş yere

vermutlich  

- galiba

übrigens

- bunun dışında, ayrıca üstelik

vielleicht  

- acaba, belki

wenigstens  

- en azından, barija

- evet

zu  

- gereğinden fazla, çok


Hal zarfları olan bir olayın nasıl meydana geldigini belirten zarflardı. Bu durumda örnekler verelim.- Er hat mir sogar einen Ring geschenkt.

- O bana hatta bir yüzük hediye etti.


- Sie müssen wenigstens eine Stunde warten.

- Sizin, en azindan bir saar beklemeniz gerekiyor.


- Das haben wir Ihnen schriftlich mitgeteilt.

- Biz bunu size yazılı olarak bildirdik.


- Er wird sicherlich die Prüfung bestehen.

- O muhakkak imtihanı başaracak.


- lch bin heute umsonst nach Berlin gefahren.

- Ben bugün boşuna Berlin'e gittim.


- Er will die Maschiene anders einstellen.

- O makineyi başka türlü ayarlamak istiyor.


- Der Hautarzt hat nur vormittags Sprechstunde.

- Cilt Doktorunun konuşma saatleri yalnız öğleden önce.


- Ich arbeite nur am Wochenende.

- Ben sadece haftasonu calışıyorum.


- Wir werden möglicherweise am Samstag arbeiten.

- Biz muhtemelen cumartesi günü çalışacağız.


- Er kann die Straßen auswendig.

- O sokakları ezbere bilir.


- Das Kind geht gerne in die Schule.

- Çocuk severek okula gidiyor.


...Kullanıcıların Yorumları