Web'te & Site'de Ara :

Heute ist der

::

Temel Seviye Kategorisindeki  Dersler


Almanca sıfat çekimleri..
Almanca'da sıfat çekimlerinde artikeller yine başrol oynar. Sıfat bir isim ile belirli/belirsiz artikel arasında bulunur....
Ekleme 08.07.2013
Zaman Zarfları - das Adverb der Zeit..
Zaman zarfları bir olayın veya bir hareketin ne zaman yapıldığını veya yapılacağını bildiren kelimelerdir. ...
Ekleme 11.04.2013
Yer Zarfları (Das Adverb Des Ortes) ..
Cümlede yer zarfını bulabilmek için yükleme bazı soru kelimelerini sorarız bunlar....
Ekleme 08.04.2013
ZARF (Das Adverb)..
Almanca’da zarflar özellikle cümlenin bir elamanı olmakla beraber kendi başlarına kullanıldıklarında da başlı başına anlam ifade eden Zarflar yine cü...
Ekleme 08.04.2013
Şahsı Belli Olmayan Zamir (Das Unpersönliche Pronom) ..
Almanca’da bazı fiiller olayların kimin veya neyin tarafından yapıldığı gösteremezler. Bu fiillerin önünde es öznesi bulunur ve es ile beraber kullanılan ...
Ekleme 07.04.2013
Hakiki ve Hakiki dönüşlü olmayan fiiller ( echte und Unechte reflexive Verben)..
Bu guruba giren fiiller daima hakiki dönüşlü bir zamire sahiptirler. Bu fiillerden bazılarını sayalım:...
Ekleme 05.04.2013
Hal Zarfları (Modaladverbien)..
Almanca da Halzarfları diger bir deyisle Modaladverbien Nasıl, ne biçim, ne tarzda, sorularına cevap veriren kelimelerdir....
Ekleme 30.03.2013
Belgisiz Zamir (Das Indefinitpronom)..
Almanca’da bazen her hangi bir nesneyi veya kişiyi tam olarak belirtmek mümkün olmadıgı durumda belgisiz zamirler bir şahıs veya varlık hakkında özel  anlamda ...
Ekleme 30.03.2013
Soru zamirleri (Das Interrogativpronomen) ..
Almancada soru zamirleri bir kişiyi bir şeyi veya bir eylemi soran zamirlerdir.Tek başlarına cümleye girdikleri gibi, cümle içerisine isimle beraber tamamlayıcı olarak giren ...
Ekleme 29.03.2013

. . . 29  30  31  > >>