Web'te & Site'de Ara :

Heute ist der

Almancam Sözlük

Aramak istediginiz kelimeyi yazınız:

www.almancam.com
Site Harita

   Hesabın yokmu? Ücretsiz  Üye Ol!

Anasayfa
Forum
      Askerlik
            Bedelli askerlik başvurusu (Taksit ödemesi)..

  Bedelli askerlik başvurusu (Taksit ödemesi)..  

Yurtdışındaki ikamet ve çalışma statüsü korunduğu sürece (oturma ve/veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya sanatı icra ederek çalışmak) 38 yaş sonuna kadar ve ilki başvuru sırasında olmak üzere en fazla 4 taksitte dövizle askerlik bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

Dövizli askerlik tutarının tamamının 38 yaş sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Ödemeler EURO karşılığı yapılmakta olup, toplam ödeme miktarı 5112 EURO’dur. Sadece EURO üzerinden belirlenen miktar sabittir. EURO kullanılmayan ülkelerden yapılan başvurularda, ödeme yapılan ülkede ödemeler için kabul edilen dövizin EURO karşısındaki değerine göre döviz miktarı her yıl Milli Savunma Bakanlığınca yeniden belirlenmektedir. Dolayısıyla taksitle ödemeyi tercih eden yükümlülerin ödeyecekleri taksit miktarı taksidin ödendiği yıla göre farklı olabilir.

38 yaşını tamamladıktan sonra başvuran yükümlülerin, belirlenen döviz miktarının %50 fazlasını ödemeleri gerekmektedir.

Ödemeyle ilgili bilgi ve döviz miktarı aşağıda ülke ile ilgili özel notta yer almaktadır.

Taksit ödemesi yapmak isteyen yükümlü, ödeme için gereken banka havalesi formunu e-Konsolosluk ortamında Büyükelçilikten / Başkonsolosluktan isteyebilir ve havale formu ilgiliye postayla gönderilebilir. Ayrıca yükümlü Büyükelçilikle / Başkonsoloslukla irtibata geçmeden kendi banka hesabından, yetkili bankalardaki hesaplardan birine ödemeyi havale edebilir. Vatandaşın her iki halde de ödeme dekontunu postayla Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa göndermesi yeterlidir.

Doldurulacak Formlar

Dövizle Askerlik Ödemelerine ilişkin Bilgi Belgesi

Dövizle Askerlik Taksit Ödemesi Bildirim Dilekçesi

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

2 adet "dövizle askerlik ödemelerine ilişkin bilgi belgesi"

Dövizle askerlik taksit ödemesi yaptığınıza ilişkin banka dekontu veya banka ödeme belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi

Yurtdışında ikamet statünüzün kontrolü için oturma ve çalışma izninizin bir adet fotokopisi, işyerinizden halen çalışmakta olduğunuzu gösteren bir belge ve pasaportunuzun (Türk pasaportunuz ve varsa uyrukluğunda bulunduğunuz diğer ülkenin pasaportu) işlem görmüş sayfalarının birer fotokopisi,

Ülkeye Özel Notlar

Dövizle askerlik ödemeleri için Merkez Bankası'nın Almanya'daki muhabir bankalarının bilgileri :

Banka Adı : DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT ISBANK GMBH, FRANKFURT ZIRAATBANK INT. AG, FRANKFURT

SWIFT BIC : DEUTDEFF ISBKDEFX TCZBDEFF

Hesap No : 100957696810 1708970014 1000910222

Uyarı : Dövizle Askerlik ödemelerinin yukaridaki listede yer alan muhabir bankalara şahsen başvurularak gerçekleştirilmesi zorunluluğu yoktur. Milli Savunma Bakanlığı tarafından talep edilen, yükümlüye ilişkin detay bilgilerin eksiksiz olması koşuluyla yükümlüler kendi çalıştıkları banka ya da herhangi bir banka kanalıyla de ilgili muhaben banka hesaplarımıza havale yaptırabilirler.

Ödenen tutarın ve yükümlüye ait kimlik bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak TC Merkez Bankası kayıtlarına geçmesi vatandaşımızın sorumluluğudur. Muhabir bankanın sözkonusu bilgilerin dekont üzerinde yeralmasında sorun yaratması halinde bağlı bulunulan Başkonsolosluğumuzla temas edilmesi önemle tavsiye olunur.

İşlem Masrafları
Harç Bedeli

Bu işlem harçsız yapılmaktadır.

Posta Masrafı
5,00 € - Normal Posta

Toplam İşlem Masrafı : 5 € 

        admin
Site Editör
Rep Gücü : 10003 [+]
Nerden : Deutschland
Yaş : 38
Cinsiyet : Erkek
Özel Mesaj (PM)
Profil Bilgileri
Arkadaşlık Gönder
Paylaşım : % 17,7
Tecrübe : % 11,6
Güç : % 29,3

 Paylaş:

  20.05.2010  19:31:39


  Bedelli askerlik başvurusu (Taksit ödeme..  

Dövizle askerlik başvurusu (Birinci aşama)

Açıklamalar
Dövizle Askerlik Yasasından Yararlanma şartları:

Yararlanabilecek Olanlar:

Askerlik yükümlülüğüne tabi vatandaşlarımızdan yurtdışında oturma ve/veya çalışma iznine sahip olarak en az 3 yıl süreyle fiilen ve aralıksız şekilde:

İşçi sıfatıyla çalışanlar,

İşveren sıfatıyla çalışanlar,

Herhangi bir meslek veya sanatı icra edenler,

Gemi adamı sıfatıyla yabancı bayrak taşıyan gemilerde görev yapanlar,

38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar başvurmaları, en geç 38 yaşını doldurdukları yılı izleyen yıl içindeki Ekim ayında 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yapmaları ve yurtdışında çalışma statülerini askerlik yükümlülüklerini tamamlayıncaya kadar sürdürmeleri koşuluyla dövizle askerlik hakkından yararlanırlar. Ayrıca 38 yaşının sonuna kadar ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen vatandaşlarımız belirlenen döviz miktarının %50 fazlasını (EURO Bölgesi için toplam 7668 EURO) 38 yaşından daha sonraki bir tarihte ödemek ve 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yapmak koşuluyla dövizle askerlik imkanından yararlanabilirler.

Yararlanabilmek için Gerekli Şartlar:

Yabancı bir ülkede oturma ve/veya çalışma iznine sahip olarak en az 3 yıl süreyle ve devamlılık arz eden bir işte fiilen işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya sanatı icra ederek çalışmak ve bu statülerini yükümlülüklerini tamamlayıncaya (ödenmesi gereken dövizin tamamı ödeninceye ve 21 günlük temel askerlik eğitimi bitirilinceye) kadar kaybetmemiş olmak,

Türkiye’de herhangi bir statüde fiilen askerlik hizmetine başlamamış olmak,

Dövizle askerlik hakkından yararlanmak için en geç 38 yaşının tamamlandığı yılın 31 Aralık gününe kadar ödenmesi gereken 5112 EURO'yu veya karşılığı dövizi banka hesabına yatırarak görev çevresinde bulunulan Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa başvurulmak suretiyle gerekli belgeleri ibraz etmek, veya 38 yaşından sonraki başvurularda ödenmesi gereken döviz miktarı olan 5112 EURO'nun %50 fazlasını (7668 EURO) ödeyerek Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa gerekli belgeleri ibraz etmek,

Dövizle askerlikten yararlanmak için yasayla tespit edilen döviz miktarını, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen cins, miktar, süre ve şartlarla ödemek. (AB ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız için 5112 EURO olarak tespit edilen miktarın, diğer para birimlerindeki karşılığı her yıl Milli Savunma Bakanlığınca yeniden tespit ve ilan edilmektedir. Ödemeye hangi cins dövizle başlandıysa o dövizle tamamlanması gerekmektedir).

Taksitle ödemeyi tercih edenler bulundukları ülkedeki çalışma statülerini korumak ve ödemelerini en geç 38 yaşını doldurmadan önce tamamlamak kaydıyla en fazla dört taksitle ödeme yapabilirler.

Buna göre:


38 yaşından sonra başvuruda bulunanların, 5112 EURO’nun %50 fazlasını (7668 EURO) veya her yıl için Milli Savunma Bakanlığınca yeniden belirlenen diğer para birimlerinde 5112 EURO’nun karşılığı olan döviz miktarının %50 fazlasının tamamını başvuru sırasında peşin olarak ödemeleri gerekmektedir.

38 yaşında bulunanların, 5112 EURO’nun veya her yıl için Milli Savunma Bakanlığınca yeniden belirlenen diğer para birimlerindeki karşılığının tamamını başvuru sırasında peşin olarak ödemeleri gerekmektedir.

37 yaşında bulunanların, bedelin tamamını ya başvuru sırasında peşin olarak ödemeleri ya da toplam bedelin en az dörtte birini başvuru sırasında, kalanını ise 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık gününe kadar ödemeleri gerekmektedir.

36 yaşında bulunanların, bedelin en az dörtte birini başvuru sırasında, kalanını ise 37 ve 38 yaşlarının içinde ödemeleri gerekmektedir.

35 yaşında bulunanlar bedelin en az dörtte birini başvuru sırasında, kalanını ise takip eden yıllarda ödemeleri gerekmektedir. Bu durumdakilerin son taksidi 38 yaşı içinde mutlaka ödemelerigerekmektedir.

34 veya daha genç yaşta bulunanlar bedelin en az dörtte birini başvuru sırasında ödemeleri, kalan miktarı ise, en geç 36, 37, 38 yaşını tamamladıkları yıllarda veya daha önceki yıllarda en çok üç taksitte ödemeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ UYARI:

Ödemelerini 38 yaş sonuna kadar tamamlamayanlar, 21 günlük temel askerlik hizmetlerini yerine getirmiş olsalar bile, yalnızca ödemeleri gereken dövizin %50 fazlasını ödeyerek dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler. Aksi halde, ödemelerini yasal süresi içinde yapmadıkları için dövizle askerlik kapsamından çıkartılarak, durumlarına uygun olan statüde (yedek subay veya er olarak) askerliğe sevkedilmeleri gerekmektedir.

Dövizle askerlik hizmeti tamamlanıncaya kadar (başka bir deyişle, taksit ödemeleri ve 21 günlük temel askerlik hizmeti tamamlanıncaya kadar) yurda kesin dönüş yapılmaması ve herhangi bir takvim yılı (1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arası) içinde 6 aydan fazla süreyle Türkiye’de kalınmaması gerekir. Aksi halde, yükümlüler dövizle askerlik kapsamından çıkartılarak, durumlarına uygun olan statüde (yedek subay veya er olarak) askerliğe sevkedilirler.

Yükümlüler dövizle askerlik taksitlerinin tamamını ödemek ve temel askerlik eğitimini yapmak şartıyla Türkiye’ye kesin dönüş yapabilirler.

Yükümlülerin en geç 38 yaşını tamamladıkları yılı takip eden yılın Ekim ayında askere sevkedilip 21 günlük temel askerlik eğitimini yapmaları gerekmektedir.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas çalışma sürelerini, oturma ve/veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra etmek kaydıyla birden fazla yabancı ülkede geçirebilirler. Bu vatandaşlarımızdan, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaya hak kazananlar, en son ikamet ettikleri ülkede, görev çevresinde bulundukları Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa başvurarak, daha önceki geçerli hizmet sürelerini birleştirmek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.

Yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden (resmi öğrenciler hariç), öğrenciliğinden bağımsız olarak oturma ve/veya çalışma izni alarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazananlar ile oturma ve/veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa bile, üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tabi ücret veya maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak bulunanlar da dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler. Bu durumda olan kişilerin üniversiteden alacakları belgeye pozisyon, çalışma süreleri (dönem dönem belirtilmesi gerekmektedir) ve haftada kaç saat çalıştıklarını da yazdırmaları gerekmektedir.

Resmi burslu öğrenciler, burs aldıkları sürece dövizle askerlik hizmetinden yararlanamamakta, ancak burs kesildikten sonra yurt dışında en az 3 yıl çalışma ve/veya oturma izinine sahip olarak çalışmışlarsa, burs kesilme tarihini gösteren bir belge ibraz etmeleri halinde anılan yasadan yararlanmak için başvurabilirler.

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanamayacak Olanlar:

Durumları yukarıda belirtilen şartlara uymayanlar,

Ödemesi gereken dövizi öngörülen miktar, süre ve şartlara uygun olarak ödemeyenler veya ödemekten vazgeçenler,

Dövizle askerlik hizmeti için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan taleplerinden vazgeçenler,

Yabancı ülkelerde resmi görevle (kamu kurum ve kuruluşları ile hissesinin çoğunluğu kamuya ait olan kuruluşlar tarafından yabancı ülkelerde yapılan görevlendirme) bulunanlar,

Ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı dövizleri Türkiye'den transfer edilenler,

Yükümlülüklerini tamamlamadan (21 günlük temel askerlik eğitimini yapmadan ve taksitlerinin tamamını ödemeden) yurda kesin dönüş yapanlar, sınır dışı edilenler ile yurtdışında oturma ve/veya çalışma iznine sahip olmakla birlikte herhangi bir takvim yılı içinde toplam 6 aydan fazla süreyle yurtiçinde kalanlar,

Diplomatik ve hizmet pasaportu sahibi bulunanlar,

Oturma ve/veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilen, lisansüstü öğrenim görenlerden, öğrencilikleri yanında gelir vergisine tabi olmadan çalışanlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar.

Oturma ve/veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilen, lisans öğrencilerine ihtiyaçtan dolayı okul yılı içinde part time, yaz aylarında ise full time çalışma imkanı verilenlerin bu çalışmaları gelir vergisine tabi olsalar bile, dövizle askerlik başvurusu sırasında dikkate alınmamaktadır.

En az 3 yıl olarak belirlenmiş olan çalışma süresine ilişkin şartın yerine getirilmesi, oturma ve/veya çalışma izin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren bir yabancı ülkede yukarıda anılan sıfatlardan biriyle yapılan fiili çalışma süresi toplamının en az 3 yıl (1095 gün) olması şeklinde değerlendirilir. Türkiye’de izin için geçirilen süreler bu süreye dahil edilemez.

Diğer Hususlar:

Bir yıl içinde dört celp dönemi vardır: 2-4 Ocak, 1-3 Nisan, 1-3 Temmuz, 1-3 Ekim

5.112 EURO olarak belirlenen miktar (döviz cinsi ve karşılığı bulunulan ülkeye göre değişmektedir) peşin ödenebileceği gibi, yurtdışında oturma ve/veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya herhangi bir meslek veya sanatı icra ederek çalışma statüsü korunduğu sürece 38 yaş sonuna gelmeden ve ilk taksit başvuru sırasında olmak üzere dört taksit halinde ödenebilir.

Dövizle askerlik başvuruları iki aşamada yapılmaktadır. Birinci aşamada yükümlülerin yukarıda belirtilen belgeleri göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeler incelendikten sonra ikinci aşama işlemine başlanmaktadır.

İşlemlerin tamamlanması uzun sürdüğünden, temel askerlik eğitimine gitmek istediğiniz dönemden en az altı ay önce görev çevresinde bulunduğunuz Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa başvurmanız tavsiye edilir.

Doldurulacak Formlar

Dövizli askerlik için başvuru dilekçesi

Başvuru İçin Gerekli Belgeler


İşçi veya herhangi bir meslek veya sanatı icra ederek fiilen en az üç yıl süreyle (1095 gün) yurtdışında çalıştığınızı belirtmek amacıyla işverenin antetli kağıdına yazılmış ve işveren tarafından imzalanmış bir belge (Belgede işe başlama ve fiilen çalışma tarihleri ve süresinin, ayrıca ödenen ücret veya maaşın miktarının da belirtilmesi gerekmekte olup, iş teklif yazısı gönderilmemelidir). İşsiz olanlar için iş ve işçi bulma kurumundan alınacak işsizlik belgesi. şçi statüsünde olmayıp işveren statüsündeyseniz, işyeri açma müsaadesi (Almanya için: Gewerbeanmeldung); sorumluluğunuzda bulunan işyerinde en az üç yıl süreyle (1095 gün) işveren olduğunuzu ve işyerinizin halen işlevini sürdürdüğünü kanıtlayan belge (Bu belgenin işyerinizin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınması gerekmektedir.).

En az geçmiş üç yıllık dönemde de geçerli olan oturma ve çalışma izin belgelerinizin asılları (izin belgeleri kısa sürelerle verilmişse, geçmiş üç yıllık dönemi kapsayan tüm izin belgelerinin gönderilmesi gerekmektedir.) ve birer adet fotokopileri. (Oturma ve çalışma izin belgesi tanımları aşağıda ülkeyle ilgili özel notta yer almaktadır.).

Nüfus cüzdanınızın aslı,

Son üç yılda yurt dışında bulunduğunuzu kanıtlayan Türk pasaportunuzun ve varsa uyrukluğunda bulunduğunuz diğer ülkenin pasaportunu aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının (tamamen boş olan sayfaların haricindeki tüm sayfalar) ikişer adet fotokopisi. (Mevcut Türk pasaportunuz geçmiş üç yılı kapsamıyorsa, eski pasaportunuzun aslı ve işlem görmüş sayfalarının ikişer adet fotokopisini de göndermeniz gerekmektedir.)

Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet renkli vesikalık fotoğrafınız (Hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemektedir.)

("Doldurulacak formlar" bölümünde belirtilen formlar Konsolosluk.Net sistemine dahil olmayan temsilciliklerimizde yapılacak işlemlerde vatandaşlarımıza zaman kazandırmaya yöneliktir.)

Ülkeye Özel Notlar

Dövizle askerlik ödemeleri için Merkez Bankası'nın Almanya'daki muhabir bankalarının bilgileri

Banka Adı DEUTSCHE BANK AG,FRANKFURT ISBANK GMBH, FRANKFURT ZIRAATBANK INT. AG,FRANKFURT
SWIFT BIC DEUTDEFF ISBKDEFX TCZBDEFF
Hesap No 100957696810 1708970014 1000910222


Uyarı : Dövizle askerlik ödemelerinde ödenen tutarın ve yükümlüye ait kimlik bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak TC Merkez Bankası kayıtlarına geçmesi vatandaşımızın sorumluluğudur. Muhabir bankanın sözkonusu bilgilerin dekont üzerinde yeralmasında sorun yaratması halinde bağlı bulunulan Başkonsolosluğumuzla temas edilmesi önemle tavsiye olunur.İşlem Masrafları
Harç Bedeli

Bu işlem harçsız yapılmaktadır.

Posta Masrafı

5,00 € - Normal Posta

5 Euro. 

        tanriverdi30
Normal Üye!
Rep Gücü : 3 [+]
Nerden : Almanya
Yaş : 40
Cinsiyet : Erkek
Özel Mesaj (PM)
Profil Bilgileri
Arkadaşlık Gönder
www.almancam.com 20.05.2010 19:42:28
  Bedelli askerlik başvurusu (Taksit ödeme..  

Dövizli askerlik tutarının tamamının 38 yaş sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Ödemeler EURO karşılığı yapılmakta olup, toplam ödeme miktarı 5112 EURO’dur. Sadece EURO üzerinden belirlenen miktar sabittir. EURO kullanılmayan ülkelerden yapılan başvurularda, ödeme yapılan ülkede ödemelr için kabul edilen dövizin EURO karşısındaki değerine göre döviz miktarı her yıl Milli Savunma Bakanlığınca yeniden belirlenmektedir. Dolayısıyla taksitle ödemeyi tercih eden yükümlülerin ödeyecekleri taksit miktarı taksidin ödendiği yıla göre farklı olabilir.

38 yaşını tamamladıktan sonra başvuran yükümlülerin, belirlenen döviz miktarının %50 fazlasını ödemeleri gerekmektedir.

Ödemeyle ilgili bilgi ve döviz miktarı aşağıda ülke ile ilgili özel notta yer almaktadır.

Doldurulacak Formlar

Dövizle askerlik başvuru belgesi
Tebliğ Belgesi ve Taahhütname
Son Yoklama Başvuru Formu
Dövizle Askerlik Ödemelerine ilişkin Bilgi Belgesi

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1 adet Son Yoklama Formu: Kimlik bilgileri ve adres bölümleri doldurulup, fotoğraf yapıştırılacaktır. Muayene olunan doktorun (bir doktor imzası yeterlidir) formda ilgili yerleri doldurup imzalaması gerekmektedir. Herhangi bir rahatsızlığınızın bulunmaması halinde son yoklama formlarının karar hanesindeki "HEYET MUAYENESİ GEREKİR" ibaresinin üzerini çizerek formların arkasına "İşbu formun ön yüzündeki doktor kararına herhangi bir itirazım yoktur" cümlesini kendi el yazınızla yazıp, isim, tarih ve imza atmanız gerekmektedir.

4 adet Dövizle Askerlik Başvuru Belgesi.

2 adet "dövizle askerlik ödemelerine ilişkin bilgi belgesi"

Dövizle askerlik taksit ödemesi yaptığınıza ilişkin banka dekontu veya banka ödeme belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi

Tebliğ Belgesi ve Taahhütname Formu: 2 adet basıldıktan sonra "Tebellüğ Eden" bölümünün imzalanıp, tarih atıldıktan sonra Büyükelçiliğimize / Başkonsolosluğumuza gönderilmesi gerekmektedir.

İşlem Masrafları
Harç Bedeli

Bu işlem harçsız yapılmaktadır.

Posta Masrafı

5,00 € - Normal Posta


Toplam İşlem Masrafı : 5İmza yok!
        das-madchen
Normal Üye!
Rep Gücü : 1 [+]
Nerden : Turkey
Yaş : 29
Cinsiyet : Bayan
Özel Mesaj (PM)
Profil Bilgileri
Arkadaşlık Gönder
www.almancam.com 20.05.2010 19:49:11


 


Mesaj Yazabilmek İçin Lütfen Kayıt Olun.
Veya Giriş Yapın.
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Forum kurallarına aykırı başlıkları yetkililere bildirebilirsiniz
Bu forumdan dosya indiremezsiniz