Web'te & Site'de Ara :

Heute ist der

Almancam Sözlük

Aramak istediginiz kelimeyi yazınız:

www.almancam.com
Site Harita

   Hesabın yokmu? Ücretsiz  Üye Ol!

Anasayfa
Forum
      Dilbilgisi - Grammatik
            Almanca Bazi Düzensiz Fiiller (Unregelmässige Verben)..

  Almanca Bazi Düzensiz Fiiller (Unregelmässige Verben)..  

 Almanca bazi Düzensiz Fiiller (Unregelmässige Verben) biraz düzensiz oldu kusura bakmayin

Infinitiv Präterium Perfekt
backen backte gebacken
befehlen befahl befohlen
beginnen begann begonnen
beißen biß gebissen
bergen barg geborgen


bersten barst geborsten
bewegen bewog bewogen
biegen bog gebogen
bieten bot geboten
binden band gebunden
bitten bat gebeten
blasen blies geblasen
 

bleiben blieb geblieben
braten briet gebraten
brechen brach gebrochen
brennen brannte gebrannt
bringen brachte gebracht
denken dachte gedacht
dingen dingte gedungen
 

dreschen drosch gedroschen
dringen drang gedrungen
dürfen durfte gedurft
empfehlen empfahl empfohlen
erlöschen erlosch erloschen
erkennen erkannte erkannt
erschrecken erschrak erschrocken
essen gegessen
fahren fuhr gefahren
 

fallen fiel gefallen
fangen fing gefangen
fechten focht gefochten
finden fand gefunden
flechten flocht geflochten
fliegen flog geflogen
fliehen floh geflohen
fließen floß geflossen
 

fressen fraß gefressen
frieren fror gefroren
gebären gebar geboren
geben gab gegeben
gedeihen gedieh gediehen
gehen ging gegangen
gelingen gelang gelungen
gelten galt gegolten
genesen genas genesen
genießen genoß genossen
 

geschehen geschah geschehen
gewinnen gewann gewonnen
gießen goß gegossen
gleichen glich geglichen
gleiten glitt geglitten
glimmen glomm geglommen
graben grub gegraben
greifen griff gegriffen
haben hatte gehabt
 

halten hielt gehalten
hängen hing gehangen
hauen haute, hieb gehauen
heben hob gehoben
heißen hieß geheißen
helfen half geholfen
kennen kannte gekannt
klimmen klomm geklommen
klingen klang geklungen
kneifen kniff gekniffen
kommen kam gekommen
können konnte gekonnt
 

kriechen kroch gekrochen
laden lud geladen
lassen ließ gelassen
laufen lief gelaufen
leihen lieh geliehen
lesen las gelesen
liegen lag gelegen
lügen log gelogen
mahlen mahlte gemahlen
meiden mied gemieden
melken melkte, molk gemolken
messen maß gemessen
mißlingen mißlang mißlungen
 

wiegen wog gewogen
winden wand gewunden
wissen wußte gewußt
wollen wollte gewollt
wringen wrang gewrungen

zeihen zieh geziehen
ziehen zog gezogen

weisen wies gewiesen

Infinitiv Präterium Perfekt

mögen mochte gemocht
müssen mußte gemußt
nehmen nahm genommen
nennen nannte genannt
pfeifen pfiff gepfiffen
preisen pries gepriesen
quellen quoll gequollen
raten riet geraten
reiben rieb gerieben
reißen riß gerissen
reiten ritt geritten
rennen rannte gerannt
riechen roch gerochen
ringen rang gerungen
 

rinnen rann geronnen
rufen rief gerufen
salzen salzte gesalzen
saufen soff gesoffen
saugen saugte, sog gesaugt, gesogen
schaffen schuf geschaffen
scheiden schied geschieden
scheinen schien geschienen
scheißen schiß geschissen
schelten schalt gescholten
 

scheren schor geschoren
schieben schob geschoben
schießen schoß geschossen
schinden schund geschunden
schlafen schlief geschlafen
schlagen schlug geschlagen
schleichen schlich geschlichen
schleifen schliff geschliffen
schleißen schliß, schleißte geschlissen, geschleißt
schließen schloß geschlossen
schlingen schlang geschlungen
schmeißen schmiß geschmissen
schmelzen schmolz geschmolzen
 

schneiden schnitt geschnitten
schreiben schrieb geschrieben
schreien schrie geschrie[e]n
schreiten schritt geschritten
schweigen schwieg geschwiegen
schwellen schwoll geschwollen
schwimmen schwamm geschwommen
schwinden schwand geschwunden
schwingen schwang geschwungen
schwören schwor geschworen
sehen sah gesehen
 

sein war gewesen
senden sandte, sendete gesandt, gesendet
sieden siedete, sott gesotten, gesiedet
singen sang gesungen
sinken sank gesunken
sinnen sann gesonnen
sitzen saß gesessen
sollen sollte gesollt
speien spie gespie[e]n
 

spinnen spann gesponnen
spleißen spliß gesplissen
sprechen sprach gesprochen
sprießen sproß gesprossen
springen sprang gesprungen
stechen stach gestochen
stehen stand gestanden
stehlen stahl gestohlen
steigen stieg gestiegen
 

sterben starb gestorben
stieben stob gestoben
stinken stank gestunken
stoßen stieß gestoßen
streichen strich gestrichen
streiten stritt gestritten
tragen trug getragen
treffen traf getroffen
treiben trieb getrieben
treten trat getreten
trinken trank getrunken
trügen trog getrogen
 

tun tat getan
verlieren verlor verloren
wachsen wuchs gewachsen
wägen wog gewogen
waschen wusch gewaschen gewaschen
weben wob, webte gewoben, gewebt
weichen wich gewichen

wenden wandte, wendete gewandt, gewendet
werben warb geworben
werden wurde, [ge]worden
werfen warf geworfen
zwingen zwang gezwungenWas willst du von mir !


        tanriverdi
Normal Üye!
Rep Gücü : 23 [+]
Nerden : Deutschland
Yaş : 34
Cinsiyet : Erkek
Özel Mesaj (PM)
Profil Bilgileri
Arkadaşlık Gönder
Paylaşım : % 7,3
Tecrübe : % 2,4
Güç : % 9,7

 Paylaş:

  29.01.2009  14:04:32


  Almanca Bazi Düzensiz Fiiller (Unregelmä..  

paylasim icin tesekkürler  • sen vadafone gibi ani yasarken ben seni Türkcell gibi heryerden cekemem

        NilgüN
Normal Üye!
Rep Gücü : 15 [+]
Nerden : Deutschland
Yaş : 33
Cinsiyet : Bayan
Özel Mesaj (PM)
Profil Bilgileri
Arkadaşlık Gönder
www.almancam.com 29.01.2009 14:10:30
  Almanca Bazi Düzensiz Fiiller (Unregelmä..  

paylasim icin tesekkürler tanriverdi,degerli bir paylasimEwige liebe

Wer verstehen kann kann auch verzeihen - Anlamasini bilen, affetmesini de bilir


        Sevgican
Normal Üye!
Rep Gücü : 15 [+]
Nerden : *TÜRKIYE*
Yaş : 38
Cinsiyet : Bayan
Özel Mesaj (PM)
Profil Bilgileri
Arkadaşlık Gönder
www.almancam.com 30.01.2009 22:30:46
  Almanca Bazi Düzensiz Fiiller (Unregelmä..  

Tesekkürler, tanriverdi. 

        admin
Site Editör
Rep Gücü : 10003 [+]
Nerden : Deutschland
Yaş : 39
Cinsiyet : Erkek
Özel Mesaj (PM)
Profil Bilgileri
Arkadaşlık Gönder
www.almancam.com 31.01.2009 23:00:43


 


Mesaj Yazabilmek İçin Lütfen Kayıt Olun.
Veya Giriş Yapın.
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Forum kurallarına aykırı başlıkları yetkililere bildirebilirsiniz
Bu forumdan dosya indiremezsiniz