Die Präposition : Ön Edat

Yorumlar · 106 Görüntüleme

Die Präposition (ön edat) lar cümlede isim veya zamirler arasındaki ilişkiyi bildiriler. Cümle içerisinde değişmeden kullanılırlar. Bazı on edatlarin bir parçası bazen kendisine bağlı olan ismin veya zamirin önünde diğer parçası sonunda bulunabilir.

ismin hallerin olan Akkusativ (-i hali), Dativ (-e hali), Genitiv (-n hali) de ayri ayri olmak üzere degisik Ön edat lar (Präpositionen) mevcutttur.
a) Akkusativ Präpositionen (-i hali Ön Edat)

für

icin

bis

-e kadar

um

etrafinda, -de, -da

wider

karşı, aleyhinde

 

ohne

-siz, -sız

entlang

boyunca

gegen

karşı, dogru

durch

icinden

 
- Almanca ( Almanca Okunusu )
- Türkcesi ( " : " dan önceki harf uzun okunur)
 
Örnek Cümleler :
- Das Auto fährt durch den Park. (das avuto fe:rt duğ:h den park)
- Araba parkin icinden sürüyor.
- Ich bin gegen die Zigarette. (ich bin gegen di sigatte)
- Ben sigaraya karsiyim.
- Er geht gegen die Wand ( ear ge:ht gegeb di vant )
- O duvara karsi gidiyor.
- Wir laufen um den See. ( vi:r lauvfen um den si: )
- Biz gölün etrafinda kosuyoruz.
 
- Ich habe ein Geschenk für dich. ( ih hab ayn geşenk für dih )
- Senin icin bir hediyem var.
- Ich arbeite bis Freitag ( ih arbaytı bis fıraytak )
- Ben cumaya kadar calisiyorum.
- Ich möchte ein Kaffee aber ohne zucker bitte.
( ih möhte ayn kafe aba: one zukka: bite )
- Bir kahve istiyorum ama sekersiz lütfen.
 
b) Dativ Präpositionen (-e hali Ön Edat)
 
 

mit

ile, beraber, ile birlikte

bei

-de,-da, yaninda

aus

-den,-dan

zu

-e, -a, -ye, -ya

seit

-dan beri, dan beri

von

-dan, -den, tarafindan

nach

-e, -a, -ye, (istikamet) -den sonra

nächst

cok yakinda, den baska, den sonra

 
 

ausser

-den baska, haric

entgegen

aykiri, karsi

gegenüber

karisya, karsisinda

gemäss

mucibinde

zuwider

zit, aykiri

 
 
Örnek Cümleler :
 
- Ich wohne mit meine Familie ( ih vone mit mayne familye )
- Ben ailemle oturuyorum.
- Ich komme aus der Türkei ( ih kome aus de:r Turka:ı )
- Türkiyeden gliyorum
- Ich habe niemand auser meine Frau. ( ih hab niymant auvzer mayne fura:u )
- Karimdan baska his kimsem yok.
 
c) Hem Akkusativ hemde Dativ Präpositionen
 

in

-e, -a, -ye, -ya,(icine) -de, -da (icinde)

an

-e, -a,-ye,-ya (bitisiginde)

auf

üstünde

unter

altinda

über

hakkinda, üzerinde

vor

önce, önünde

hinter

arkasinda

neben

yaninda, yanina

zwischen

arasinda, arasina

 
Örnek :
- Mein Buch steht auf dem Tisch. ( mayn buğh şiteyt auf dem tiş
- Kitabim masanin üzerinde duruyor.
- Selma setzt sich neben die Kinder. ( Selma zitz zih neben di kinde: )
- Selma cocuklarin yaninda oturmus.
- Das Kind spielt vor das Haus. ( das kint şipil:t for das ha:us )
- Cocuk evin önünde oynuyor.
 
Dativ :
an dem -am
in dem -im
bei dem- beim
von dem - vom
zu dem - zum
zu der -zur
 
Akkusativ
an das - ans
auf das - aufs
durch das - durchs
in das - ins
vor das - vors
über das - übers
 
d) Genitiv Präpositionen (-n hali Ön Edat)
 

wegen

dolayi, sebebiyle

trotz

ragmen

wöhrend

esnasinda, sirasinda

binnen

icinde, zarfinda

infolge

-den dolayi, sonucunda

innerhalb

icindem zarfinda, dahilinde

statt

yerine

an stelle

yerine

ausserhalb

disinda, haricinde

unterhalb

asagisinda, alt tarafinda

oberhalb

üst tarafinda

diesseits

butarafta

jenseits

öte yaninda

auf Grund

sebebiyle

längs

boyunca, boylamasina

Yorumlar