Yönler - Die richtungen


Almancada yönler, yön bulma, istikametler, kuzen, güney, doğu, batı, sağ, sol vs..

.

Almancada yön kavrama ve kullanılan kelimeler ;

Almanca - auf DeutschTürkce - auf TürkischOkunusu
Osten doğu ostın
Süden güney züdın
Westen batı vestın
Norden kuzey nordın
Nord-ost kuzey doğunord ost
Nord-West kuzey batı nord vest
Süd-Ost güney doğu züd ost
Süd-West güney batı züd vest
Nach Norden kuzeye nah nordın
Nach Süden güneye nah züdın
Nach Westen batıya nah vestın
Nach Osten doğuya nah ostın
   
   
Oben yukaridaobın
Unten asagida untın
Nach Oben yukariya nah obın
Nach Unten asagiya nah untın
   
Links soldalinks
Rechts sagda rehts
Nach Links sola nah links
Nach Rechts saga nah rehts
In der Mitte Ortada in der mitı
Mitte Ortamitı
Vorn önde vo:n
Hinten arkada hintın
Nach Vorne öne nah vo:ne
NAach Hinter arkaya nah hintın
Geradeaus dosdogru geradeaus
   
   
An der Ecke kösedean der e:ke
Um die Ecke köseden sonra(dönünce) um di e:ke

Bis zur ecke

köseye kadar

bis tsur e:ke

 

 

Oben (Yukari)

 

   

Links (Sol)

Rechts (Sag)

   
 

Unten (Asagi)

 

125 Görüntüleme

Yorumlar