Belirsiz Artikeller (UNBESTİMMTE ARTİKEL)


Bir önceki bölümümüzde belirli artikelleri görmüştük. Belirsiz artikeller olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır. Belirsiz artikeller bilinmeyen, belirsiz, herhangi bir varlığı kasdetmek için de kullanılırlar.

.

Belirsiz artikkleri iki kisimda inceleye biliriz, Olumlu belirsiz ve Olumsuz belirsiz artikeller.

 

1. Olumlu-BELİRSİZ ARTİKELLER

    Plural (cogul)
Nominativ (Yalin hal)derdiedasdie
Akkusativ (-i hali)dendiedasdie
Dativ (-e hali)demderdemden
Genitiv (-in hali)desderdesder

 

 

Belirsiz olumlu ve olumsuz tanimlayicilar cekimi


 
olumlu olumsuz olumlu olumsuz olumlu
 
olumsuz (cogul)

Nominativ

(Yalin hal)

einkeineinekeineeinkeinkeine

Akkusativ

(-i hali)

einenkeineneinekeineeinkeinkeine

Dativ

(-e hali)

einemkeinemeinerkeineeinemkeinkeinen

Genitiv

(-in hali)

eineskeineseinerkeinereinerkeineskeiner

örnekleri inceleyelim

der Computer / Bilgisayar
- ein Computer / Bir Bilgisayar

der Baum / ağaç -
ein Baum / bir ağaç

das Buch / kitap, -
ein Buch / bir kitap

das Fahrrad / Bisiklet, -
ein Fahrrad / bir Bisiklet

die Frau / Kadin, -
eine Frau / bir Kadin

die Sprache / lisan
- ine Sprache / bir lisan

Örneklerden de görüldügü gibi belirsiz isimlerin önünde "der" yerine "ein", "das" yerine "ein" ve "die" yerine "eine" kullanılmakta.

2. OLUMSUZ-BELİRSİZ ARTİKELLEREin ve eine artikellerinin olumsuz yapilarini olumsuzluk belirtilen cümlelerde kullaniyoruz.
Ein - "kein" 
Eine - "keine" 


Kein ve keine, Türkçe deki anlamlari da olumsuzluk belirten "değil" veya "hiçbir" anlamında gelmekle birlikte (-me,-ma) ekleri olarakta kullanilmakta.

Bu artikelleri özetleyecek olursak ;


"der" artikelinin olumlu belirsizi "ein", olumsuz belirsizi "kein" dir.
"das" artikelinin olumlu belirsizi "ein", olumsuz belirsizi "kein" dir.
"die" artikelinin olumlu belirsizi "eine", olumsuz belirsizi "keine" dir.


 
Olumsuzluk durumunu Aşağıdaki örnekleri ineceleyecek olursak tam olarak anlaya biliriz.

der Compuer / Bilgisayar -
ein Compuer / Bir Bilgisayar
kein Computer / "bir Bilgisayardeğil" veya "hiçbir Bilgisayar"

das Fahrrad / Bisiklet
ein Fahrrad / bir Bisiklet
kein Fahrrad / "bir Bisiklet değil" veya "hiçbir Bisiklet"

die Frau / Kadin
eine Frau / bir kadin
keine Frau / "bir kadin değil" veya "hiçbir kadin "

90 Görüntüleme

Yorumlar