işaret zamirleri 1 - Die Demonstrativpronomen 1

Yorumlar · 533 Görüntüleme

işaret zamirleri daha önceden bilinen ve hakkında bilgiler verilecek herhani bir canlı veya nesneyi işaret etmektedir. Cümle içerisinde ya tek başına yada işaret tamlaması olarak kullanılırlar.

--------------------

İşaret parmağıyla gösterebildiğimiz canlı ve cansız varlıklar için o anlamına gelir. Demek ki işaret zamirleri bir nevi üçüncü tekil şahıs zamirlerinin görevi görmekte diger bir söyleyisle üçüncü şahıs zamiri ile işaret zamirleri arasındaki tek fark (er,sie,es) yerine başka kelimelerin kullanılmasıdır. Bu işaret zamirlerini sırası ile sayalım.

İşaret zamirleri

der,die,das

- bu,şu,o

dieser

- bu - der ismi tarifleri için

diese

- bu - die ismi tarifleri için

dieses

- bu - das ismi tarifleri için

  

jener

– diğeri, öbürü, o der için

jene

- diğeri, öbürü, o die için

jenes

- diğeri, öbürü, o das için

derselbe

- aynı

dieselbe

- aynı

dasselbe

- aynı

  

derjenige

– o veya bu ki

diejenige

– o veya bu ki

dasjenige

– o veya bu ki

  

solcher

- böyle, öyle, bunun gibi, bu gibi

solche

- böyle, öyle, bunun gibi, bu gibi

solches

- böyle, öyle, bunun gibi, bu gibi

Tabloda verilen işaret zamirleri kendi başlarına kullanıldığı gibi işaret tamlaması olarakta kullanilabilirler.

 

der

das

die

Plural

Nom.

-er

-es

-e

-e

Akk.

-en

-es

-e

-e

Dat.

-em

-em

-er

-en

Gen.

-es

-es

-er

-er

 Beispiele mit "dies-":

 

der

das

die

Plural

Nom.

dieser

dieses

diese

diese

Akk.

diesen

dieses

diese

diese

Dat.

diesem

diesem

dieser

diesen

Gen.

dieses

dieses

dieser

dieser

 

Almanca da çok kullanılan bazı işaret zamirlerini ele alarak inceleyelim.

 

1) dieser, diese, dieses - bu, şu, o

Bu işaret zamirleri (dies) kökünden olup, cümleye; bağlı olduğu ismi tarife ederek girmektedir.

Buna göre:

Der, dieser

Die, diese

Das artikelli isimler için, dieses eklinde kullanılır.

Örneğin :

Bu adam çok kibar.

vornehm – efendi, kibar

der Mann - adam

Cümledeki işaret zamiri (bu) adama aittir. Adamın ismi artikeli der olduğuna göre dieser işaret zamirini kullanırız.

Bu adam çok kibar.

Dieser Mann ist sehr vornehm.

 

Bu kız çok tatlı.

das Mädchen - kız, ismin Artikeli das ise cümleye dieses girer.

Dieses Mädchen ist sehr süß.

 

Bu kadın çok zeki. kadın, ismi Artikeli die ise cümlede Diese yi kullanırız.

 

Diese Frau ist sehr klug.

Örnekler:

- Dieser Herr kommt von der Gewerkschaft / Bu Bey Sendikadan geliyor. der Herr - bey

- Diese Blumen sind für dich. / Bu çiçekler senin için. die Blumen - cicek

- Diese Fabrik ist sehr modern. / Bu fabrika çok modern. die Fabrik - fabrika

- Dieses Feld ist mein Eigentum. / Bu tarla benim mülkümdür. das Feld - tarla

- Diese Maschiene ist defekt. / Bu makine bozuk. die Maschiene - Makine

- Dieser Mann ist unser Verwandter. / Bu adam bizim akrabamız. der Mann - adam

 

dieser - diese - dieses işaret zamirlerinin tekil dört hali

Nominativ (yalın) hali
der dieser bu
die diese bu
das dieses bu
   
Genetiv (-in) hali
der dieses bunun
die dieser bunun
das dieses bunun
   
Dativ (-e) hali
der diesem buna
die dieser buna
das diesem buna
   
Akkusativ (-i) hali
der diesen bunu
die diese bunu
das dieses bunu
   
Çoğul halde bulunan isimlerde ise:
Nominativ -üç artikel için diese , bunlar
Genetiv -üç artikel için dieser , bunların
Dativ -üç artikel için diesen, bunlara
Akkusativ -üç artikel için diese, bunları

 

Yorumlar