işaret zamirleri 2 - Die Demonstrativpronomen 2


işaret zamirleri konusuna devam ediyoruz.

.

 

2) der, die, das - bu, şu, o

der, die, das işaret zamirlerinin dört hali :

der
Nom der o
Gen desen onun
Dat demona
Akk den onu
   
die  
Nom dieo
Gen deren onun
Dat derona
Akk dieonu
   
das   
Nom daso
Gen desenonun
Dat demona
Akk dasonu
   
Çoğul hali bütün ismi tarifler için: 
Nom dieonlar
Gen deren onların
Dat denen onlara
Akk die onları

 

Örnekler:

- Dessen Schwindel kenne ich. / Ben onun dolandırıcılığını tanırım

- Dem werde ich es zeigen. / Ben ona gösterecegim.

- Dem gebe ich keinen Cent. / Ben ona bir Cent vermem.

- Ja, die kenne ich sehr gut. / Evet ben onu çok iyi tanırım.

- Ja, den kenne ich sehr gut. / Evet ben onu çok iyi tanırım.

3) derselbe, diselbe, dasselbe

Türkçe ve Almanca da iki varlık arasında olan benzerliği ifade etmek için kullanılır. Hep aynı hikaye, demek istersek önce hikaye, demek istersek önce hikaye kelimesinin ismi artikelini tespit eder ve bu ismi (selbe) kelimesini bir araya getirerek cümle kurarız. Hikayenin ismi artikeli (die) olduğuna göre işaret zamiri olarak (dieselbe) kullanırız.

 

Hep aynı hikaye ( die Geschichte ) - immer dieselbe Geschichte

Hep aynı adam ( der Mann ) - immer derselbe Mann

Hep aynı çocuk ( das Kind ) - immer dasselbe Kind

 

derselbe, dieselbe, dasselbe -işaret zamirlerinin dört hali (tekil) 

Nominativ

der Artikelli için derselbe

die Artikelli için dieselbe

das Artikelli için dasselbe

 

Genetiv:

der Artikelli için desselben

die Artikelli için derselben

das Artikelli için desselben

 

Dativ

der Artikelli için demselben

die Artikelli için derselben

das Artikelli için demselben

 

Akkusativ

der Artikelli için denselben

die Artikelli için dieselbe

das Artikelli için dasselbe

Her üç ismi tarif için çoğul hal:

Nominativ : dieselben, Genetiv : der selben , Dativ : denselben , Akkusativ : dieselben

4.solcher, solche, solches

Türkçe’deki anlamı, böyle bir, bunun gibi bir dir olan bu işaret zamiri kullanılış şekli, olay ve duruma göre varlığa önem vermeme hallidir.

Ben böyle insanlarla ilişki kurmak istemiyorum.

Ich möchte mit solchen Leuten nichts zu tun haben.

 

Bu işaret zamirleri, diger bir kullanımda derinine inmeden olayın aslını etraflıca bildirmeden bir şahsın veya varlığın önem derecesine işaret götermektir.

 

Böyle bir gün - solcher Tag.

Dikkat edersek adı geçen gününü, iyi mi kötü mü olduğu cümlemizde belli değildir. Şimdi bu işaret zamirlerinin isimlerle beraber çekimini görelim.

 

Nominativ :

der- solcher , die- solche , das- solche

 

Genetiv: der- solches , die- solcher , das- solches

Dativ: der- solchem , die- solcher , das- solchem

Akkusativ: der- solchen , die- solche , das- solches

Çoğul halde:

Nom : solche , Gen : solcher , Dat : solchen , Akk : solche

Örnekler:

- Solche Blumen gibt es auch bei uns in der Türkei.

- Böyle çiçek bizde Türkiye’de de vardır.

- Wir haben solche Freude lange nicht mehr gehabt.

- Biz çoktan beri böyle sevinemedik.

- Ich habe einen solchen Dickkopf noch nicht gesehen.

- Ben böyle inat bir adam görmedim

- Solche Liebe ist unvergesslich.

- Böyle aşk unutulmaz.

- Ich höre solche Lieder gerne.

- Ben böyle şarkıları severek dinliyorum.

- Ich gebe nicht gerne mit solchen Dingen an.

- Ben böyle şeylerle gösteriş yapmasını sevmem.

- Ich habe solche Angst.

- Ben öyle korkuyorum ki.

- Sie können solche Bücher überal finden.

- Siz böyle kitapları her yerde bulabilirsiniz.

- Solche Leute haben immer Glück.

- Böyle insanların hep şansı yardım eder.

- Solche Witze gefallen mir nicht.

- Böyle fıkralar benim hoşuma gitmiyor.

5) selbst - selber - şahsen kendi

selbst ve selber tamamlayıcı bir zamirlerdir ve cümlede ismin ve zamirin hemen arkasında bulunur:

- Er ist selbst schuld. - O kendisi suçlu.(kabahat O’nun kendisinde)

- Sie haben das selbst gesag, - Siz bunu kendiniz söylediniz.

- Ich habe es nicht selbst gesehen - Ben bunu şahsen görmedim

- Er will nicht selbst kommen.- O kendisi gelmek istemiyor.

- Der Meister hat das selbst kontrolliert.- Usta başı bunu kendisi kontrol etti.

- Du hast diesen Fehler selbst gemacht. - Sen bu hatayı kendin yaptın.

Selber kullanılmış olduğu yere göre aynı manasında gelir.

Das ist dieselbe Farbe , bu aynı renk

(die Farbe - renk)

Önemli: İsmin önünde kullanılırken, o isme ait Artikelinde cümleye girerler ve beraver yazılırlar.

- Das ist dieselbe Uhr. / Bu aynı saat.

- Das ist derselbe Wagen. / Bu aynı araba.

- Das ist dasselbe Kind. / Bu aynı çocuk.


das Haus - ev, bu aynı ev. Das ist dasselbe Haus.

die Blume – çiçek, Bu aynı çiçek. Das ist dieselbe Blume.

Konu ile ilgili diger Örnekler;

der Wagen - dieser Wagen : bu araba

die Angelegenheit - diese Angelegenheit : bu mesele

das Haus - dieses Haus : bu ev

der Tisch - jener Tisch : su masa

die Tasche - jene Tasche : su canta

das Hotel - jenes Hotel : su otel

die Kinder -jene Kinder : su cocuklar

 

Kennst du diese Leute? - Bu milleti tanirmisin?

Ja, die kenne sie gut. - Evet, onu iyi tanirim.

Das ist Frau Mutlu. - Bu Bayan Mutludur.

Ich kaufe heute dieselben Blumen. - Bugün ayni cicekleri satin aliyorum.

Isst du dasselbe Essen. - Ayni yemegimi yiyorsun.

Vertraust du dem - ona güveniyormusun.

Ist das derselbe Tisch? - Bu ayni masami?

Nein, das ist nicht derselbe. - Hayir, bu ayni degil.

Yorumlar