Gelecek Zaman Fiili - Werden


Werden yardımcı fiili gelecekte yapılacak veya olacak durumlar için kullanılır.

.

Werden: olmak (gelecekte)cek,..cak,...ceğim,..cağım Werden zaman yardımcı fiili ile gelecek zaman teşkil edilir. Bu yardımcı fiilin cümleyegirdiği yerlerde eyleme henüz başlanmamıştır. Werden ile cümle teşkil edilirken werden, bağlı olduğu isim veya şahıs zamirine göre çekilir ve eylemle ilgili fiil hiç çekilmeden mastar halinde cümlenin sonuna getirilir.

- Ben gideceğim.

- Ich werde gehen

Bu örnek olarak verdiğimiz cümlede yapmayı düşündüğümüz eylem veya yapacağımız işgitmektir. Eylemle ilgili gitmek fiili cümle sonuna hiç değiştirilmeden getirilmiştir

Werden zaman yardımcı fiilinin şahıs zamirlerine göre çekimi:

ich werde

du wirst

er,sie,es wird

wir werden

ihr werdet

sie werden

Sie werden

Werden ile teşkil edilen cümlelerde, cümle konuşulduğu an henüz eyleme başlanmamıştır. İsterse konuşan kişi cümleye bir zaman bildiren kelime koyarak eylemin ne zaman yapılacağını bildirebilir.

- Ben yarın Berlin’e sürecegim

- Ich werde morgen nach Berlin fahren

Bu gösterdiğimiz bilgilerin yanı sıra werden in Almanca dilbilgisindeki ifade etmiş olduğuanlamı yönünden aşağıda saydığımız inceliklerinin de bilinmesi yönünden faydalıdır.

1:Versicherung-teyit-tasdik

Bilhassa birinci şahıs zamiri ile yapmış olduğumuz cümlelerle karşı tarafa bu eylemiyapacağımızı teyit ve tasdik etmiş oluruz.

- Ben bugün seni ziyaret edeceğim.

- Ich werde dich heute besuchen.

Bu örnek cümlede bir tasdik bulunmaktadır. Karşımızdakine böyle bir cümle ile hitapettiğimiz zaman, bu cümlemizi dinleyen kişi belirtilen günde bizim ziyaretimizi beklemektedir. Bu durumda cümlemizde bir kesinlik vardır.

2:Aufforderung–emirsel anlamda ihtar

Eylemin oluş şekline göre daha ziyade ikinci şahıs zamiri ile kullanılır.

- Wirst du ruhig sein ?

- Sesini kesecek misin ?

- Wirst du kommen ?

- Gelecekmisin ?

3:Vermutung-tahmin

Bu durumda olması beklenen eylemin nasıl olacağı hakkında kesin bir kararımız olmadığından, cümleye kesinlik ifade etmeyen bir tahmin hakim olur. Bu yönlü cümlelerde werden daha ziyade üçüncü şahıs zamiri ile beraber veya dilbilgisi yönünden üçüncü şahsınyerini tutan bir isimle beraber kullanılır.

- Hava yarın soğuk olacak.

- Das Wetter wird morgen kalt.

- O yarın saat 18.00 de Konya’da olacak.

- Er wird morgen um 18.00 Uhr in Konya.

- Ben bu fikri savunacağım.

- Ich werde diese Meinungvertreten.

- Öğretmen yarın gelmeyecek

- Der Lehrer wird morgen nicht kommen.

 

Yardimci fiiller 2 grubta incelenirler:

1. Die temporal Hilfsverben (Zaman yardimci fiilleri)

2. Die modalen Hilfsverben ( Örnek yardimci fiiller)

Die temporal Hilfsverben (Zaman yardimci fiilleri) temel olarak  3 fiillden olusurlar.

haben        : sahip olmak, sahiplik bildiren fiillerle kullanilir

sein           : olmak (bulunur olmak) hareket bildiren fiillerle kullaniri.

werden      : olmak (gelecekte)

 

Haben ve Sein  yardimci fiillerini Temel seviye dersleri kategorisi ltinda incelemistik.

- werden (olmak) : gelecekteki bir durum.

Simdi werden yardimici fiilinin sahis zamirlerine göre cekim tablosunu ve örnekleri görelim.

 

ichwerde...lesenokuyacagim
duwirst...lesenokuyacaksin
er,sie,eswird...lesenokuyacak
wirwerde...lesenokuyacagiz
ihrwerdet...lesenokuyacaksiniz
siewerden...lesenokuyacaklar
Siewerden...lesenokuyacaksiniz (kibar)

Soruya dönüstürmek istersek :

werde ich...lesenokuyacak miyim?
wirst du...lesenokuyacak misin?
wird er,sie,es...lesenokuyacak mi?
werde wir...lesenokuyacak miyiz?
werdet ihr...lesenokuyacak misiniz?
werden sie...lesenokuyacaklar mi?
werden Sie...lesenokuyacak misiniz? (kibar)

 

51 Görüntüleme

Yorumlar