Almanca'da Diğer Fiil Grupları


Almanca'da bilinmesi gereken diğer fiil garupalri olan Anlamları bakımından, durum bakımından. oluş ifade eden ve iş ifade eden fiileri görelim.

.

Almanca’da Anlam Bakımından Fiiller

Almanca’da bulunan bütün fiiller anlam yönüyle de üç ana guruba ayrılırlar.

a) Zustandsverben- durum bildiren fiiller.

b) Vorgangsverben- bir oluş ifade eden fiiller.

c) Tätigkeitsverben- bir iş ifade eden fiiller.

Durum Bildiren Fiiller (Zustandsverben)

İsminden de anlaşıldığı gibi bir hali veya durumu bildiren fiillerdir.

schlafen- uyumak

halten- durmak

bleiben- kalmak  

Bir Oluş İfade Eden Fiiller (Vorgangsverben)

Bu guruba giren fiiller; olan bir hadiseyi, eylemin (olayın) değişmiş bir haliyle ifade elememize ya da bildirmemize yararlar.

fallen- düşmek

verblühen- açan bir çiçeğin solması

wachsen- büyümek

sterben- ölmek 

Bir İş İfade Eden Fiiller (Tätigkeitsverben)

Bu fiiller cümleye girdiklerinde bağlı oldukları kişiden bir aktiflik veya hareket beklerler.

schlagen- vurmak dövmek

kämpfen- çarpışmak, mücadele etmek

Buraya kadar kısaca değindiğimiz fiiller hakkındaki genel bilgiyi verdikten sonra dersimizin basında belirttiğimiz fiil çekimine geçelim.

40 Görüntüleme

Yorumlar