Kişisel olmayan fiiller - Unpersönliche Verben


Almanca'dakı faaliyetlerinin kimin tarafından yapıldığı belli olmayan Fiillerdir. Bu Fiilerin kendilerine ait bir özneleri yoktur.

.

Almancada fiillerin basinda herzaman özne bulunur peki özneleri olmayan cümleler nasil kurulur bu durumda  " es " denilen gramatik özne (das grammatische Subjekt) kullanilir. Bu durumdaki fiiller mutlaka 3. sahista bulunurlar.

Bazi sahisi olmayan fillere örnekler verelim:

 

1- Duyulan ve iþitilen olaylari belirten Fiiller

es wimmelt von

kayniyor, kaynasiyor (canlilar icin)

es strahlt

kivilcimlar sacarak parliyor

es braust

ugulduyor

es rauscht

hisildiyor

es klopft

kapi vuruluyor

es schlägt vier

dördü caliyor

es duftet nach

kokutuyor

es heult

uluyor

es glänzt

parildiyor

es pfeift

vizildiyarak esiyor

es flimmert vor

kamasiyor

 

 

Wonach duftet es hier ? / Burasi ne kokuyor ?

Es klopft an die Tür ! / Kapi vuruluyor !

Es flimmert mir vor den Augen. / Gözlerim kamasiyor.

Es rauscht nicht die Bäumen. / Agaclar hiþildamiyor.

Es schlägt vier dir Uhr. / Saat dördü caliyor.

Glänzt es nicht das Auto ? / Araba parlamiyormu ?

  
2- Hava ve Doga Olaylarini Belirten Fiiller
es tagtgün doguyor
es blitztþimsek çakýyor
es hageltdolu yagiyor
es regnetyagmur yagiyor
es friertdonuyor
es reiftolgunlasiyor
es donnertgök gürüldüyor
es wehtesiyor
es ziehthava esintili
es schneitkar yagiyor
es taut(buz ,kar) eriyor
es grautgün agariyor, safak sökmesi
es dunkelthava karariyor
  

Es wird morgen schneien ? / Yarin kar yagacakmi ?

Nein, aber es wird regnen. / Hayir, ama yagmur yagacak.

Es regnet jetzt. / Simdi yagmur yagiyor.

Schneit es in Berlin. ? / Berlinde kar varmi ?

Es fängt an, zu blitzen. / Simsekler cakmaya basliyor.

  
3- Bazi Sabit (Degismeyan) Durumlarda  Kullanilan Fiiller
es brauchtlüzum  var
es bedarftihtiyac var
es gibtvardir
es eiltaceledir
es genügtyetiyor
es kommt darauft an..ye bagli, ,...ye tabi
es bessert sichiyilesiyor
es verhält sich sois böyledir....durumundadir.
es geht mir gutiyiyim
es geht mir besserdaha iyiyim
geht es dir gut?iyimisin?
  

Wie geht es dir ? / Nasilsin ?

Danke, Es geht mir gut. / Tesekkürler, iyiyim.

Bedaft  es nur kleiner Sache. / Yanliz kücük bir seye ihtiyac var.

Es kommt darauf unsere Familie. / Ailemize bagli.

Es gibt hier eine  Computerabteilung? / Burada bilgisayar servisi varmi ?

  
4- Bedensel ve Ruhsal Duygulari Belirten Fiiller
es hungert michkarnim ac
es freut michmemnun oldum, seviniyorum
es gefällt mirhosuma gidiyor
es ahnt miricime doguyor
es behagt mirhaz duyuyorum, hosuma gidiyor
es ärgert michkiziyorum, öfkeleniyorum
es friert michüsüyorum, donuyorum
es reut michpismanim
es liegt mir angüven veriyorum
es jammert mich umaciyorum, aci duyuyorum
es träumte mirrüyamda gördüm
es wundert michhayrete düsüyorum
es gelingt miremin oluyorum
  

Gefällt es dir ?  / Hosuna gidiyormu ?

Es liegt ihm an mir. / o bana güven veriyor.

Es graut uns hier alles. / Burada hersey tüylerimizi ürpertiyor.

Es friert ihn sichtlich nicht in seinem dicken Mantel.

Kalin Paltosunun icinde üsümüyordur.

  
  

Hava koşulları  ifade edilierken  fiiller "Witterungsverben",mecazi anlamda kullanılırsa, başka bir zamir ya da isim ile beraber olabilirler: Der Zug donnerte über die Brücke. - Tren köprüden gürler önce geçti. Seine Augen blitzten vor Zorn. - Gözleri hiddetten şimşek gibi çakıyordu.

 


Almancada fiillerin basinda  herzaman özne bulunur peki özneleri olmayan cümleler nasil kurulur bu durumda  " es " denilen gramatik özne (das grammatische Subjekt) kullanilir. Bu durumdaki fiiller mutlaka 3. sahista bulunurlar.


Bazi  sahisi olmayan fillere örnekler verelim:


 


1- Duyulan ve iþitilen      olaylari belirten Fiilleres wimmelt vonkayniyor, kaynasiyor (canlilar icin)es strahltkivilcimlar sacarak parliyores braustugulduyores rauschthiþildiyores klopftkapi      vuruluyores schlägt vierdördü      caliyores duftet nachkokutuyores heultuluyores glänztparildiyores pfeiftvizildiyarak esiyores flimmert vorkamasiyor  Wonach duftet es hier ? / Burasi ne      kokuyor ?


Es klopft an die Tür ! / Kapi      vuruluyor !


Es flimmert mir vor den Augen. /      Gözlerim kamasiyor.


Es rauscht nicht die Bäumen. /      Agaclar hiþildamiyor.


Es schlägt vier dir Uhr. / Saat      dördü caliyor.


Glänzt es nicht das Auto ? / Araba      parlamiyormu ?


  
2- Hava ve Doga Olaylarini      Belirten Fiiller
es tagtgün doguyor
es blitztþimsek çakýyor
es hageltdolu yagiyor
es regnetyagmur yagiyor
es friertdonuyor
es reiftolgunlasiyor
es donnertgök gürüldüyor
es wehtesiyor
es ziehthava esintili
es schneitkar yagiyor
es taut(buz ,kar) eriyor
es grautgün agariyor, safak sökmesi
es dunkelthava karariyor
  

Es wird morgen schneien ? / Yarin      kar yagacakmi ?


Nein, aber es wird regnen. / Hayir,      ama yagmur yagacak.


Es regnet jetzt. / Simdi yagmur      yagiyor.


Schneit es in Berlin. ? / Berlinde      kar varmi ?


Es fängt an, zu blitzen. /      Simsekler cakmaya basliyor.


  
3- Bazi Sabit (Degismeyan)      Durumlarda  Kullanilan Fiiller
es brauchtlüzum  var
strong
53 Görüntüleme

Yorumlar